مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور

برنامه کلاسی آموزش مجازی امور آموزشی

برنامه امروز

برنامه کلاسی روز پنج شنبه

دانشجویان گرامی برنامه یا لینکهای ورود به کلاس ممکن است تغییر کند، لذا به صورت روزانه از همین صفحه وارد کلاس شوید.

لینک ها فقط در روز کلاس فعال هستند

نام درس زمان شروع زمان پایان نام استاد لینک ورود به کلاس

تاریخ خط و کتابت

09:00

11:00

آقای حسن طالبی

ورود

حقوق بینی الملل عمومی 1 -
(هفته فرد)

14:00

17:00

آقای میلاد رادنژاد

ورود

اصول حسابرسی

15:00

17:15

آقای محمود لگزیان

ورود

اخلاق حرفه ای

15:00

16:30

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

برنامه ریزی توسعه

15:00

16:30

خانم زهرا رضایی

ورود

کارآفرینی

15:00

16:30

آقای علی اکبر زرگرانی

ورود

تحلیل هزینه و منفعت

15:00

16:30

آقای رضا آریایی راد

ورود

زبان تخصصی حسابرسی 2

15:00

16:30

آقای هاشم سلیمانی

ورود

حقوق اساسی 2

15:00

16:30

آقای محسن تقیان

ورود

اخلاق در مدیریت

15:00

16:30

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

حقوق بازرگانی پیشرفته

16:45

18:15

آقای اسداله حسینی

ورود

مهارتها وقوانین کسب وکار

16:45

18:15

آقای علی اکبر زرگرانی

ورود

زبان تخصصی تولیدی وصنعتی

16:45

18:15

آقای هاشم سلیمانی

ورود

متون فقه 3

16:45

18:15

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

حقوق بین الملل عمومی 2 -
(هفته فرد)

17:15

20:00

آقای میلاد رادنژاد

ورود

بازار پول و سرمایه

17:15

18:45

آقای محمود لگزیان

ورود

حسابداری شرکت های غیر سهامی

17:45

20:00

آقای رضا آریایی راد

ورود

مدیریت ریسک

18:30

20:00

آقای علی اکبر زرگرانی

ورود

زبان تخصصی حسابرسی 1

18:30

20:00

آقای هاشم سلیمانی

ورود

کاربرد استاندارد های حسابداری

19:00

20:30

آقای محمود لگزیان

ورود

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز - July, 2016

ney.uastn.ir