مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور

برنامه کلاسی آموزش مجازی امور آموزشی

برنامه امروز

برنامه کلاسی روز شنبه

دانشجویان گرامی برنامه یا لینکهای ورود به کلاس ممکن است تغییر کند، لذا به صورت روزانه از همین صفحه وارد کلاس شوید.

لینک ها فقط در روز کلاس فعال هستند

نام درس زمان شروع زمان پایان نام استاد لینک ورود به کلاس

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

15:00

16:30

آقای مرتضی تاجیک

ورود

حقوق جزایی عمومی 3

15:00

16:30

آقای حسن بازوبندی

ورود

داوری

15:00

16:30

خانم ملیحه مودی

ورود

حقوق مدنی 7

15:00

18:00

آقای سیدابراهیم مهاجران

ورود

ایین دادرسی مدنی 3

15:00

16:00

آقای حسین حسین آبادی

ورود

فارسی

15:00

17:30

آقای ذبیح اله معدنی

ورود

تاریخ هنر ایران

15:00

16:30

آقای کریم اسکندری

ورود

کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی ایران در طراحی لباس

15:00

17:30

خانم فریده شفیع آبادی

ورود

آبرسان وکف رسانی

15:00

16:30

آقای اميد آرمين

ورود

آسیب شناسی حوادث

15:00

16:00

آقای سیدمهدی حسینی

ورود

اقتصاد کلان

16:00

17:30

خانم ياسمين سادات حسینی

ورود

حقوق مدنی 8

16:30

18:45

آقای امیر انتظاری

ورود

کاربرد استاندارد های حسابداری

16:45

18:00

آقای مرتضی تاجیک

ورود

حقوق شورای حل اختلاف

16:45

18:00

خانم ملیحه مودی

ورود

حقوق جزای اختصاصی 1

16:45

20:00

آقای حسن بازوبندی

ورود

اصول تهویه ودستگاه تنفسی (1)

16:45

18:15

آقای قاسم موسی زاده

ورود

روش تدریس عملیاتی

16:45

18:00

آقای سیدمهدی حسینی

ورود

دوخت لباس خانه آقایان

17:15

20:00

آقای ابوالفضل نجفي

ورود

کاربرد چاپ در طراحی لباس

17:45

20:15

خانم مهر آفرين مهربانی

ورود

اقتصاد خرد

17:45

20:00

خانم ياسمين سادات حسینی

ورود

ریاضیات وکاربرد آن در حسابداری

17:45

20:15

آقای علی بازوبندی

ورود

حقوق تجارت 4

18:15

20:00

آقای سیدابراهیم مهاجران

ورود

اخلاق حرفه ای در تجارت

18:30

20:15

آقای مرتضی تاجیک

ورود

تصادفات جاده ای

18:30

20:00

آقای قاسم موسی زاده

ورود

زیست شناسی عمومی

18:30

20:00

آقای محمد انصاریان

ورود

کاربرد رایانه در مدیریت

18:30

20:00

خانم سمیه مهرآبادی

ورود

سازش وداوری در شورا

18:45

20:15

خانم ملیحه مودی

ورود

حقوق ثبت کاربردی

18:45

20:00

آقای بهزاد آزاد روح

ورود

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز - July, 2016

ney.uastn.ir