مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور

برنامه کلاسی آموزش مجازی امور آموزشی

برنامه کلاسی روز چهارشنبه

دانشجویان گرامی برنامه یا لینکهای ورود به کلاس ممکن است تغییر کند، لذا به صورت روزانه از همین صفحه وارد کلاس شوید.

لینک ها فقط در روز کلاس فعال هستند

نام درس زمان شروع زمان پایان نام استاد لینک ورود به کلاس

متون فقه 1

15:00

16:30

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

حقوق مدنی 4

15:00

16:30

آقای حسین حسین آبادی

ورود

مدیریت مراکز هنری

15:00

16:30

آقای مهدی میربلوک

ورود

مبانی سازمان ومدیریت

15:00

16:30

آقای حسن شاملی

ورود

کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات

15:00

16:30

خانم الهام جمالیان

ورود

حسابداری بهای تمام شده 2

15:00

18:00

آقای اسداله حسینی

ورود

آسیب شناسی روانی و اجتماعی در سوانح

15:00

16:30

خانم مهسا استیلایی

ورود

اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

15:00

16:30

آقای سلمان لطيفي

ورود

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

15:00

16:30

آقای مهدي سپهريان

ورود

اندیشه 2

15:00

16:30

آقای محمد معلمی

ورود

حقوق مدنی 2

16:45

18:15

خانم ندا نویدی

ورود

مدیریت کسب و کار و بهره وری

16:45

18:15

آقای مهدی میربلوک

ورود

نهج البلاغه

16:45

18:15

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی

16:45

18:15

آقای قاسم موسی زاده

ورود

کودکان با نیازهای ویژه

16:45

18:15

آقای سلمان لطيفي

ورود

آشنایی با اختلالات اتیسم

16:45

18:15

خانم مهسا استیلایی

ورود

اندیشه اسلامی 1

16:45

18:15

آقای محمد معلمی

ورود

حقوق مدنی 5

17:00

20:00

آقای علی دستجردی

ورود

حسابداری مدیریت

17:45

20:00

آقای رضا آریایی راد

ورود

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

17:45

20:00

آقای مجید صبوری شرق

ورود

حقوق بازرگانی

18:30

20:00

آقای اسداله حسینی

ورود

اصول سرپرستی

18:30

20:00

خانم مریم نصرآبادی

ورود

خدمات الکترونیک

18:30

20:00

خانم سمیه مهرآبادی

ورود

مدیریت بحران 2

18:30

20:00

آقای سیدمهدی حسینی

ورود

روانشناسی رشد کودک

18:30

20:00

خانم مهسا استیلایی

ورود

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

18:30

20:00

آقای محمد معلمی

ورود

آشنایی با هیدرولیک وپمپهای آتش نشانی

18:30

20:00

آقای ابوالفضل اسدی

ورود

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز - July, 2016

ney.uastn.ir