مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور

برنامه کلاسی آموزش مجازی امور آموزشی

برنامه کلاسی روز دوشنبه

دانشجویان گرامی برنامه یا لینکهای ورود به کلاس ممکن است تغییر کند، لذا به صورت روزانه از همین صفحه وارد کلاس شوید.

لینک ها فقط در روز کلاس فعال هستند

نام درس زمان شروع زمان پایان نام استاد لینک ورود به کلاس

شناخت هنر معاصر اسلامی

12:00

14:00

آقای سیدرضا طالبی

ورود

تجزیه وتحلیل ونقد آثار هنری

12:00

14:45

خانم آسیه محمدیان

ورود

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

14:00

17:00

آقای سیدرضا طالبی

ورود

اصول فقه 1

15:00

16:30

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

پژوهش عملیاتی 2

15:00

17:30

آقای حامد طرازی

ورود

تحقیق در عملیات

15:00

17:30

خانم سمیه آقامحمدی

ورود

حقوق مدنی 6

15:00

17:15

آقای حسین حسین آبادی

ورود

اشنایی با طراحان مد و لباس

15:00

17:00

خانم فرشته خواسته

ورود

زبان عمومی

15:00

17:30

آقای مهدی بهمدی

ورود

تحقیق در عملیات

15:00

17:30

خانم سمیه آقامحمدی

ورود

عربی پیش دانشگاهی

16:45

18:15

خانم مهدیه دررودی

ورود

مدیریت منابع انسانی

16:45

18:15

خانم سمیرا گداخته

ورود

دانش خانواده وجمعیت

16:45

18:15

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

تاریخ گرافیک

17:00

19:00

خانم آسیه محمدیان

ورود

روش تحقیق در حسابداری

17:45

20:00

آقای مهدی میربلوک

ورود

روش های آماری

17:45

20:00

خانم زهره بزرگمنش

ورود

الگوسازی رایانه ای لباس

17:45

20:00

خانم فرشته خواسته

ورود

مراجع شبه قضایی مرتبط با شورا

18:00

20:00

آقای حسن بازوبندی

ورود

حقوق جزای عمومی 1

18:30

20:00

آقای علی اکبر اردمه

ورود

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

18:30

20:00

خانم سمیرا گداخته

ورود

آیین زندگی

18:30

20:00

آقای سیدحسین سیدموسوی

ورود

روانشناسي عمومي

18:30

20:00

خانم مهسا استیلایی

ورود

مدیریت آموزشهای امدادی

18:30

20:00

آقای ابوالفضل اسدی

ورود

حقوق مدنی 3

19:00

21:00

آقای امیر انتظاری

ورود

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز - July, 2016

ney.uastn.ir